Te downloaden informatie over service- en stookkosten

Servicekostenbeleid van de Huurcommissie september 2010
Servicekostenbeleid van de Huurcommissie per 1 januari 2008
Brochure servicekosten ministerie VROM 01 juli 2007 - 01 juli 2008
Servicekosten en de rol van de Huurcommissie (vanaf 1 juli 2007)
Jaarverslag van de Huurcommissie over 2008
Het effect van de Huurcommissie

Archief:

Informatiefolder Ista mbt totstandkoming afrekening stookkosten
Brochure servicekosten ministerie VROM 01 augustus 2003 - 01 augustus 2004
Brochure servicekosten ministerie VROM 01 juli 2004 - 01 juli 2005
Brochure servicekosten ministerie VROM 01 juli 2005 - 01 juli 2006
Servicekostenbeleid van de Huurcomissie per 01 januari 2003
Jaarverslag van de Huurcommissie over 2007

 

 

 

    
   

 
Naar boven