Algemeen:

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over een woningcorporatie die de gemeentelijke rioolheffing doorberekent aan haar huurders (ingezonden 17 oktober 2008)
Vragen van SP Tweede Kamer lid Jansen aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over een wereldrecord administratiekosten (29 mei 2008)
Bewoners eisen uitleg van Sint Joseph over hoge stookkosten
'Kerstcadeau' valt slecht bij bewoners (24-dec-2008)
SWZ betaalt bedragen tuinonderhoud terug
AD: Huurders krijgen geld terug
AD Geld & Recht: Hoe hoog mogen serviceksoten zijn?
AD: Mozaik Wonen bespaart drie ton op energierekening
AD: ’Eneco schuift problemen met elektriciteitsmeter voor zich uit’

Forums:

Tros Radar: Prijs stookkosten met meer dan 100% gestegen
Tros Radar: ISTA digitale meters blokverwarming
Tros Radar: Ista rekent te veel aan kosten!!
Tros Radar: Douche: 29-04-2008: Woningstichting Samenwerking Vlaardingen
Tros Radar: Afrekening servicekosten voor 2002 en 2003 ontvangen
Tros Radar: Kosten centrale verwarming ISTA
Tros Radar: Radiatormeters
Tros Radar: Verdampingsmeter
Tros Radar: Viterra warmte meters
Vara Kassa: Servicekostenafrekening
Vara Kassa: Groepsrioolverstopping
Vara Kassa: Inspraak servicekosten
Vara Kassa: Techem warmtemeters
Vara Kassa: Blokverwarming
Vara Kassa: Wijzigen van methodiek stookkosten over afgelopen jaren
Vereniging Eigen Huis: Stookkosten verdeling dmv verdampingsmeters
Rechtenforum.nl: Teveel betaalde servicekosten terugvorderen van verhuurder
Bewonersvereniging Puntegale: Afrekening servicekosten 2007
Consumentenbond: Hele hoge afrekening stookkosten (1,5 jr. na verkoop)

    

 

Heeft u een bericht in de media gezien over service- of stookkosten? Stuur het bericht of de link naar ons en wij plaatsen het op deze site: contact.

 

 

 

 

   

 
Naar boven