Eén landelijke Huurcommissie

02-04-2009

Vanaf 1 januari 2010 komt er één landelijke Huurcommissie. Huurders en verhuurders zijn daardoor bij een zaak niet gebonden aan de Huurcommissie in hun eigen regio, maar kunnen ook in een nabijgelegen regio terecht. Op deze manier kan de drukte beter verspreid worden. Op voorstel van minister Van der Laan is het wetsvoorstel Instellingswet ZBO Huurcommissie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De landelijke Huurcommissie wil klantgerichter, sneller en efficiënter gaan werken. Dit heeft meer kans van slagen als vanuit één organisatie wordt gewerkt die eenduidig wordt aangestuurd. De landelijke Huurcommissie wordt in de nieuwe opzet een zelfstandig bestuursorgaan en komt daarmee meer op afstand te staan van de minister. De Huurcommissie krijgt ook meer vrijheid om efficiënt invulling te geven aan de geschillenbeslechting.
De verwachting is dat door deze maatregelen het werk duidelijker en eenvoudiger te organiseren is. Belangrijkste voorwaarde is dat bij deze organisatorische verandering en kwalitatieve verbeteringsslag de geschillenbeslechting van de huurprijs laagdrempelig en onafhankelijk blijft.

Op dit moment bestaan er 59 afzonderlijke Huurcommissies waarin, naast een voorzitter, huurders- en verhuurdersleden gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De 59 Huurcommissies zijn verdeeld over regio's in het land en houden daarbinnen zitting. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, servicekosten en onderhoud van huurwoningen. In 2008 werden ongeveer 11.000 verzoeken door de Huurcommissies behandeld.

Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=39293


   
   

 
Naar boven