Verslechtering huurtoeslag van de baan

Aedes en de Woonbond zijn samen succesvol opgetrokken om te voorkomen dat de servicekostenbijtelling voor de huurtoeslag zou worden vervangen door een forfaitair bedrag. Hierdoor zouden maar liefst 130.000 huurders er financieel op achteruitgaan. Het voorstel van de regering om de Wet op de huurtoeslag bij het onderdeel servicekosten te vereenvoudigen is op 11 februari 2009 door de Tweede Kamer afgewezen.

Daarnaast blijft de voor de huurders gunstigste aanpassingssystematiek van de normhuren gehandhaafd. Ook daar hebben Aedes en de Woonbond samen met succes voor gepleit.

Servicekostenbijtelling
De genoemde servicekostenbijtelling bij de huur blijft op de huidige manier bestaand. Dat wil zeggen dat vier posten tot een maximum van 12 euro per post bij de kale huur kunnen worden geteld. Het voorstel van minister Van der Laan en staatssecretaris De Jager (Financiën) was om de huidige bijtelling te vervangen door een forfaitair bedrag. Hierdoor zouden huurders die relatief veel servicekosten betalen (bijvoorbeeld in speciale ouderencomplexen of juist in studentenflats) minder huurtoeslag ontvangen. Dit voorstel is nu van de baan.

Normhuren
Het tweede genoemde vereenvoudigingsvoorstel van de betrokken bewindslieden was de normhuren jaarlijks met de gemiddelde huurverhoging aan te passen. Tot nu toe kunnen de normhuren worden aangepast met de huurontwikkeling of de stijging van het bijstandsinkomen. Hierover wordt jaarlijks beslist na een discussie met de Kamer. De laatste jaren is steeds gekozen voor de aanpassing die voor de huurders het meest gunstig is.

De Kamer heeft een amendement aangenomen waardoor de normhuren weliswaar automatisch worden aangepast, maar daarbij wordt jaarlijks gekozen voor de variant die voor de huurder het meest gunstig is: de gemiddelde huurstijging óf de stijging van het bijstandsinkomen.

Bron: Aedesnet   
Terug naar de index pagina
   

 
Naar boven