Servicecomponenten

Servicecomponenten welke kosten conform het besluit servicekosten kunnen worden doorbelast aan huurder:

Nutsvoorzieningen algemeen
Nutsvoorzieningen individueel (water en elektra)
Nutsvoorzieningen individueel (warmtevoorziening)
Roerende zaken
Huisvuil
Huismeester
Flatwacht / buurtconcierge
Signaallevering
Elektronische apparatuur
Verzekeringen

Servicecomponenten welke kosten conform het besluit kleine herstellingen kunnen worden doorbelast aan huurder:

(Klein) onderhoud
Glasschade
Glasbewassing
Schoonmaak
Tuinonderhoud
Onderhoud installaties
Ontstoppen leidingen en rioleringen
Schoorsteenvegen en reinigen ventilatiekanalen
Lampen vervangen
Ongediertebestrijding

Overige componenten:

Derving servicekosten door leegstand
Administratiekosten
Belastingen en heffingen
   

Gerelateerde onderwerpen:

Individuele stookkosten
Besluit servicekosten
Besluit kleine herstellingen

 

   

 
Naar boven