Glasbewassing

Glasbewassing is conform het Besluit Kleine herstellingen voor rekening van de huurder wanneer wordt voldaan aan: het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn.
Belangrijk is dus het bereikbaarheidscriterium. Wanneer de glasbewassing plaatsvindt op hogere etages, bijvoorbeeld met behulp van een glazenwasinstallatie, dan komen deze kosten niet voor doorbelasting via de servicekosten in aanmerking. De Huurcommissie is echter wel van mening dat de arbeidskosten van de glazenwasser wel doorbelast mogen worden via de servicekosten, maar de kosten van de glazenwasinstallatie niet.
Kosten mbt glasbewassing van bereikbaar glas en de kosten van glasbewassing van ramen in gemeenschappelijke ruimten zijn altijd voor rekening van huurders.

Omdat het bereikbaarheidscriterium niet overal goed toegepast kan worden, zijn er verhuurders die een tussenoplossing hebben bedacht. Zo is een oplossing door 2 glasbewassingsbeurten voor rekening van de verhuurder te nemen en overige glasbewassingsbeurten voor rekening van de huurders te laten komen. Op deze manier is het bereikbaarheidscriterium te omzeilen.

Het is mogelijk dat wanneer de huismeester/beheerder de glasbewassingswerkzaamheden uitvoerd, de kosten worden doorbelast via de post huismeester. Ook is het mogelijk dat uw verhuurder de kosten mbt glasbewassing verrekend via de post schoonmaak.

Verdeelsleutel
De voor doorberekening in aanmerking komende kosten worden verdeeld:
Naar rato van het aantal woonruimten – wanneer het glasoppervlak gelijk is.
Naar rato van het per woonruimte te wassen glasoppervlak – wanneer het glasoppervlak niet gelijk is.
Naar rato van het aantal woonruimten – in geval van glasoppervlak gemeenschappelijke ruimten.

    
   

 
Naar boven