Huisvuil

In het Besluit Servicekosten is de post huisvuil als volgt beschreven:

Diensten in het kader van afvoer van huisvuil, waaronder in elk geval:
- het verstrekken van vuilniszakken aan de huurder;
- het in gebruik geven van een vuilniscontainer;
- het vervoeren van het huisvuil binnen het complex waarvan de woonruimte deel uitmaakt.

Het beleid van de Huurcommissie komt neer op het volgende:
Wanneer er door de verhuur vuilniszakken worden verstrekt, dan is het redelijk dat de kostprijs hiervan wordt doorbelast via de servicekosten.
Huurt de verhuurder een vuilniscontainer, dan kan deze huurprijs via de servicekosten worden doorbelast aan de huurders.
Heeft de verhuurder echter zelf een container aangeschaft, dan kunnen deze kosten op basis van een annuiteit in rekening worden gebracht bij de huurders.

In de praktijk is een veelvoorkomende situatie dat een beheerder de vuilniszakken ophaalt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, mag een verhuurder doorbelasten via de post beheerder/huismeester.

Ook komt het in de praktijk veel voor dat een schoonmaakbedrijf verricht. De kosten die dan hiermee gemoeid zijn, mag een verhuurder doorbelasten via de post schoonmaak (gemeenschappelijke ruimten).

Verdeelsleutel
De kosten mbt huisvuil kunnen naar rato van het aantal woonruimten uit een complex worden verdeeld.   
   

 
Naar boven