Lampen vervangen

Kosten in verband met het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en kosten in verband met het vervangen van lampen in de gemeenschappelijke buitenruimten komen voor rekening van de huurder. Onder gemeenschappelijke buitenruimten wordt in dit geval verstaan: portiek, portaal, galerij en trappenhuizen.

De verlichtingsinstallatie zelf is een onroerende zaak. Onderhoudskosten aan de verlichtingsinstallatie zelf mogen niet verrekend worden via de servicekosten.
Kosten als het vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters en het verrichten van werkzaamheden aan kapjes en schakelaars mogen wel worden doorbelast via de servicekosten.

De volgende kostentoedeling wordt in het algemeen door de Huurcommissie aangehouden:
A. Voor rekening huurders via de servicekosten:
- vervangen van lampen;
- vervangen van tl-buizen en tl-starters;
- reparatie aan kapjes, schakelaars, etc. (kleine herstellingen).

B. Voor rekening van de verhuurder blijven de kosten van:
- het vervangen van armaturen;
- het vernieuwen van de installatie of delen daarvan;
- kosten van reparaties aan de installatie;
- schade veroorzaakt door vandalisme.

Verdeelsleutel
De verdeling van de kosten die voor doorberekening aan de huurders in aanmerking komen, kan het meest redelijk geschieden:
- naar rato van het aantal woonruimten in het complex;
- of naar rato van het aantal woonruimten waarvan de huurder(s) direct of indirect profijt
heeft/hebben van de gemeenschappelijke verlichtingsinstallatie.

    
EditRegion2
   

 
Naar boven