Individuele nutsvoorzieningen (water en elektra)
(individuele stookkosten zie hier)

Het komt in de praktijk veel voor dat er geen directe relatie is tussen huurder en energiebedrijf. De kosten van het verbruik van gas, water en elektra voor prive-doeleinden worden dan door het energiebedrijf niet bij de huurder, maar bij de verhuurder in rekening gebracht.
Als deze kosten van energie voor prive-gebruik van de huurders bij de verhuurder in rekening worden gebracht, is het redelijk dat de verhuurder deze kosten doorberekent aan de huurders.

Wanneer de levering van water of elektra plaatsvindt zonder tussenmeters is het volgens het beleid van de Huurcommissie redelijk om de kosten gelijkelijk te verdelen over het aantal woonruimten.
Zijn er echter wel tussenmeters aanwezig, dan moet de verdeling plaatsvinden door middel van de verbruiksregistratie van de tussenmeters.   
   

 
Naar boven