Kosten onderhoud

In principe is de huurder zelf verantwoordelijk voor kleine herstellingen. Denk daarbij aan witten, binnenschilderwerk en behangen, hang- en sluitwerk van ramen en deuren, onderhoud van waterleidingkranen, kleine voorzieningen aan elektrische installaties, schoonhouden en ontstoppen van goten, gootstenen, vaste wastafels en wc’s, het onderhoud van de tuin en het vervangen van gebroken ruiten, maar dan alleen voor zover deze voorzieningen voor de huurder bereikbaar zijn. Voor het volledige overzicht: zie het Besluit kleine herstellingen.
Alle overige reparaties –welke niet worden genoemd in het Besluit kleine herstellingen- komen voor rekening van de verhuurder.
Het is mogelijk dat de verhuurder tegen een vaste vergoeding de eigenlijk door de huurder uit te voeren werkzaamheden uitvoert. Dit is vaak in de vorm van een serviceabonnement.

Kosten onderhoud met betrekking tot gemeenschappelijke ruimten kunnen wel worden doorbelast via de servicekosten voor zover deze doorbelast mogen worden conform het Besluit kleine herstellingen. Denk hierbij aan klein onderhoud aan de recreatiezaal op verzoek van de bewonerscommissie.   
   

 
Naar boven