Onderhoud installaties

In het Besluit Kleine herstellingen is te lezen dat onderhoud van technische installaties voor rekening van huurders kan komen, wanneer er geen noemswaardige kosten aan verbonden zijn en wanneer het werkzaamheden binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde zijn die zijn uit te voeren zonder specialistische kennis.

Van belang hierbij is wat een technische installaties is en of deze technische installatie roerend of onroerend is. De volgende technische installaties zijn zaken die naar hun aard als onroerend zijn aan te merken:
- liftinstallatie;
- centrale verwarmingsinstallatie;
- warmwaterinstallatie gekoppeld aan de cv-installatie;
- gemeenschappelijke warmwatervoorziening;
- hydrofoorinstallatie;
- vuilstortkoker;
- comprimator;
- bliksemafleidingsinstallatie;
- glazenwasinstallatie;
- zonnecollectoren;
- brandblusinstallatie;
- alarminstallatie;
- huistelefooninstallatie;
- mechanische ventilatie;
- tussenmeters (doorstroommeters);

Vanwege het feit dat dit onroerende zaken betreft, kunnen de onderhoudskosten van deze installaties niet via de servicekosten aan huurders worden doorberekend.
In de praktijk komt het neer op kosten mbt het onderhoud van individuele cv-installaties en individuele ventilatie: deze kosten van onderhoud mbt een individuele installatie kunnen bij de huurder van de betreffende woonruimte in rekening woren gebracht. Veel verhuurders bieden in plaats hiervan aan een serviceabonnement.

De Huurcommissie noemt in haar beleidsstuk een aantal opmerkingen:
- De (verplichte) keuringskosten met betrekking tot de technische installaties worden geacht onderdeel te zijn van de huurprijs.
- De kosten voor extra of aanvullende service (ook wel 24-uursservice genoemd) kunnen wel via de servicekosten aan de huurders worden doorberekend.
- De kosten van het gering en dagelijks onderhoud van collectieve combi- en cv-ketels kunnen niet via de servicekosten aan huurders worden doorbelast.
- De kosten van het gering en dagelijks onderhoud van individuele combi- en cv-ketels en moederhaarden kunnen wel via de servicekosten aan de huurder worden doorberekend.
Dergelijke kosten kunnen gelijkelijk worden omgeslagen naar rato van het aantal woonruimten van het complex.

    
   

 
Naar boven