Schoonmaken gemeenschappelijke ruimten

Het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten is voor rekening van de huurder. De kosten voor het schoonmaken (dweilen, stofzuigen, zemen, afnemen, etc.) van de gemeenschappelijke ruimten (hallen, gangen, ontspanningsruimten, etc.) komen daarmee voor rekening van de huurder.

Net als in geval van glasbewassing is het mogelijk dat wanneer de huismeester/beheerder de schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, de kosten worden doorbelast via de post huismeester.

Vaak komt het voor dat een verhuurder de schoonmaakwerkzaamheden heeft uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. Deze totale kosten kunnen worden doorbelast via de servicekosten.

Verdeelsleutel
De totale werkelijke kosten moeten worden verdeeld naar rato van het aantal woonruimten. Nog specifieker: alleen die huurders die gebruik kunnen of moeten maken van de gemeenschappelijke voorziening kunnen dergelijke kosten doorbelast krijgen.

Let op: Het is voor de Huurcommissie in het algemeen niet mogelijk achteraf een uitspraak te doen over de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden. Wanneer de schoonmaakwerkzaamheden aan een externe partij zijn uitbesteed, zal de Huurcommissie het schoonmaakcontract in haar overwegingen betrekken.

    
   

 
Naar boven