Signaallevering

Kosten mbt signaallevering (met name radio en televisie) komen voor doorbelasting via de servicekosten in aanmerking. In het Besluit Servicekosten is signaallevering als volgt beschreven:

Diensten in het kader van centrale opvang en doorlevering van een signaal voor radio, televisie, computer of andere elektronische apparatuur, waaronder in elk geval:
a. het in gebruik geven van roerende elektronische apparatuur voor het opvangen en het doorleveren van het signaal;
b. het verrichten van kleine herstellingen aan de elektronische apparatuur voor het opvangen en het doorleveren van het signaal;
c. het afsluiten en het in stand houden van het abonnement voor het centraal ontvangen van het signaal ten behoeve van de huurders;
d. het ten behoeve van de huurders betalen van auteursrechten;
e. het ten behoeve van de huurders betalen van vastrechtkosten en gesprekskosten van een alarmtelefoon in de lift naar de meldkamer.

Verdeelsleutel
De totale werkelijke kosten moeten worden verdeeld naar rato van het aantal woonruimten. Nog specifieker: alleen die huurders die gebruik kunnen of moeten maken van de gemeenschappelijke voorziening kunnen dergelijke kosten doorbelast krijgen.

Let op: Als de levering van signalen via de kabeltelevisie niet expliciet tussen partijen is overeengekomen, maar de kosten van deze levering maken deel uit van de energienota aan de verhuurder en de huurder kan feitelijk gebruikmaken van de voorziening, wordt door de Huurcommissie toegestaan dat deze aan de huurders worden doorberekend.

    
   

 
Naar boven