Verzekeringen

Kosten met betrekking tot een beperkt aantal verzekeringen mogen via de servicekosten worden doorbelast aan huurders. Kosten met betrekking tot verzekeringen voor onroerende zaken (als bijvoorbeeld brandverzekeringen, opstalverzekeringen, stormschadeverzekering, aansprakelijkheidsverzekering) komen niet voor doorbelasting in aanmerking.
In de praktijk komen de volgende verzekeringen voor waarvan de premie aan de huurders mag worden doorbrekend.

De verhuurder sluit een collectieve glasverzekering af en brengt de door hem betaalde premie bij de huurders in rekening. Dit kan zijn voor al het vensterglas in het complex, of alleen het vensterglas in het gemeenschappelijk gedeelte. In het laatste geval is de premie lager, maar de huurder is dan zelf verantwoordelijk voor het vensterglas in de (gehuurde) woonruimte.

Bij verhuur van gemeubileerde en gestoffeerde gemeenschappelijke woonruimte kan door de
verhuurder een inboedelverzekering zijn afgesloten, betreffende de verhuurde roerende zaken. De
kosten van een dergelijke verzekering kunnen naast de vergoeding voor de meubilering/stoffering
als servicekosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Verdeelsleutel
De totale werkelijke kosten (dus de door de verhuurder betaalde verzekeringspremie) moeten
worden verdeeld naar rato van het aantal woonruimten.   
   

 
Naar boven