Administratiekosten

Administratiekosten zijn de kosten die een verhuurder moet maken om de boven de huurprijs in rekening te brengen kosten voor leveringen en diensten (de servicekosten) te kunnen administreren en met de huurder te verrekenen.
Administratiekosten betreffen onder meer: het boeken en betalen van facturen, het opstellen van afrekeningen, het berekenen van verdeelsleutels, het opmaken van een voorstel met nieuwe voorschotten servicekosten, het beantwoorden van vragen over de afrekeningen, etc.

Uw verhuurder mag over de (individuele) werkelijke kosten een vastgesteld percentage administratiekosten doorbelasten. Dit percentage in verband met de vergoeding van de administratiekosten is vastgesteld op 5% over alle servicekosten exclusief individuele stookkosten. Over individuele stookkosten mag een verhuurder 2% administratiekosten doorbelasten indien de verhuurder zelf de warmtemeting en de afrekening verzorgt en 1% administratiekosten indien de verhuurder de warmtemeting heeft uitbesteed (tot het jaar 2006 was er sprake van 5% administratiekosten over alle servicekosten en 3% over stookkosten).

Er zijn 2 berekeningsmethoden. De eerste methode berekend over de totale werkelijke kosten de administratiekosten. Deze totale administratiekosten worden vervolgens naar rato van het aantal woonruimten verdeeld. Deze methode wordt ook toegepast door de Huurcommissie.

In onderstaande voorbeelden worden de volgende gegevens als uitgangspunt gebruikt:
- een complex bestaat uit 100 huurwoningen;
- bewoners betalen servicekosten mbt 3 componenten: elektra algemene ruimten, signaallevering en kosten huismeester;
- verhuurder berekent een percentage administratiekosten van 5%.


Bovenstaande is ook als volgt weer te geven (bereken over de werkelijke individuele kosten de (individuele) administratiekosten). Er is in dit voorbeeld geen sprake van leegstand:

Stel nu dat er sprake is van een leegstandspercentage van 10%. Conform het beleid van de Huurcommissie is het toegestaan maximaal 2% van de werkelijke kosten door te belasten aan de huurders.
In principe blijven zowel de administratiekosten als de administratiekosten per woonruimte gelijk. Echter sommige verhuurders berekenen de derving leegstand en de administratiekosten op de volgende manier:

In totaal wordt er Eur 200 doorbelast aan de zittende huurders (de 90%). Dit is Eur 2,22 per woonruimte per jaar (Eur 200 gedeeld door 90 woonruimten). (Of te wel: hoe hoger het percentage frictieleegstand, hoe kleiner het aantal huurders dat de 2% administratiekosten doorbelast krijgt).
Verwerken we bovenstaande in een tabel dan krijgen we onderstaand overzicht:

De te betalen administratiekosten zijn nu hoger dan de te betalen administratiekosten uit voorbeeld 1. Het computerpakket Wocas/X berekend op een soortgelijke manier de administratiekosten.

De Huurcommissie is van mening dat gezien het aantal vaste handelingen voor een verhuurder het redelijk is dat in ieder geval een minimum bedrag per woonruimte aan administratiekosten in rekening mag worden gebracht. Dit minimumbedrag is vastgesteld op Eur 7,50. Dit is overigens niet verplicht voor een verhuurder.

Overigens: volgens de Huurcommissie hangen beschreven administratieve handelingen (en daarmee de kosten) zo nauw samen met de overige servicekosten dat deze niet uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurder overeengekomen behoeft te worden.

Een voorbeeld berekening individuele stookkosten inclusief administratiekosten, zie hier.

Opmerking over administratiekosten en individuele stookkosten: conform beleid van de Huurcommissie mag een verhuurder over individuele stookkosten 2% administratiekosten doorbelasten indien de verhuurder zelf de warmtemeting en de afrekening verzorgt en 1% administratiekosten doorbelasten indien de verhuurder de warmtemeting heeft uitbesteed.
Dit betreft percentages over de individuele werkelijke kosten.

Stel een complex met 2 woningen, die beide individueel bemetert zijn. Totale stookkosten bedragen Eur 1.500.
Bewoner A krijgt van zijn verhuurder een overzicht met werkelijke stookkosten: Eur 1.000
Bewoner B krijgt ook een overzicht werkelijke stookkosten: Eur 500

Bewoner A moet betalen aan administratiekosten: 1% van Eur 1.000 is Eur 10.
Bewoner B moet betalen aan administratiekosten: 1% van Eur 500 is Eur 5.

Stel nu dat de verhuurder over de totale kosten 1% administratiekosten berekent en deze kosten naar rato van het aantal woonruimten in rekening brengt:
1% van Eur 1.500 is Eur 15. Naar rato van het aantal woonruimten verdelen: Eur 7,50 bij beide bewoners in rekening brengen.

Voor bewoner A betekent dit een percentage van 0,8% administratiekosten.
Voor bewoner B betekent dit een percentage van 1,5% administratiekosten.

    

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar servicekosten
 
Veelgestelde vragen over administratiekosten

Derving servicekosten
Huurcommissie
Individuele stookkosten

 

   

 
Naar boven