All-in huur

Een all-inprijs is een huurprijs waarbij de kale huurprijs en de servicekosten niet zijn onderverdeeld. Dit betekent dat de hoogte van de kale huurprijs niet bekend is, en dat niet kan worden vastgesteld welk voorschotbedrag er wordt betaald voor de servicekosten. Omdat de kale huurprijs niet bekend is, kan de maximale huurprijs niet worden getoetst. Bij een all-inprijs kan er geen huurverhoging worden gevraagd, omdat een huurverhoging alleen kan worden berekend over de kale huurprijs.

Het duidelijk onderscheid tussen de huurprijs en de servicekosten dat de wetgever maakt in art. 7:237 BW ontbreekt dus bij een all-in prijs.   
   

 
Naar boven