Belastingen en (overheids)heffingen

Kosten verband houdend met:

- reinigingsrechten en afvalstoffenheffing;
- rioolrecht (heffing in verband met rioolaansluitrecht);
- rioolrecht (heffing in verband met rioolafvoerrecht);
- precariorechten;
- onroerende-zaakbelasting;
- waterverontreinigingsheffing

Zijn geen servicekosten want de verhuurder heeft daarvoor geen dienst verleend aan de huurder.
De hiervoor genoemde heffingen worden in de regel direct in rekening gebracht bij de (middels de verordening vastgestelde) eigenaar/verhuurder of de huurder/gebruiker. Eenieder heeft dan een zelfstandige betalingsverplichting ten opzichte van de heffende instantie. Deze kosten mogen
dus ook niet als servicekosten aan de huurder worden doorberekend.

De verhuurder mag belastingen en heffingen wel afzonderlijk doorbelasten (dus niet via de servicekosten) indien hij hiervoor een aanslag van de gemeente heeft ontvangen en de huurder zelf niet al deze belasting aan de gemeente heeft betaald. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de gemeentelijke onroerende-zaakbelasting voor een gebruiker van een woning. Ook is dit laatste mogelijk in geval van onroerende-zaakbelasting in geval van een gemeenschappelijke ruimte.

    
   

 
Naar boven