Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Er zijn 59 Huurcommissies, ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissies is onderdeel van het ministerie van VROM.

De Huurcommissie kan onder meer een uitspraak doen over:
- een all-in huurprijs;
- geschillen over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten of de hoogte van het voorschot van de servicekosten.

De Huurcommissie kan alleen over woonservicekosten een uitspraak doen. Geschillen over zorgservicekosten kunnen aan de rechter worden voorgelegd.
De Huurcommissie kan tevens geen uitspraken doen in geval van geliberaliseerde huur.
Als een huurder of verhuurder een uitspraak of advies van de Huurcommissie wil, dan moet hij een verzoekschrift indienen. Voor het indienen van een verzoek zijn formulieren verkrijgbaar bij de Huurcommissie .

In de meeste gevallen moeten zowel de huurder als de verhuurder leges betalen. De leges bedragen Eur 11,-. De leges moeten worden betaald binnen vier weken nadat de acceptgirokaart is verzonden. Betaald de verzoeker (veelal de huurder) niet op tijd, dan wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Nadat de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan, krijgt de verzoeker zijn leges terug als hij in het gelijk is gesteld.

Een verzoek voor een onderzoek naar een afrekening van de servicekosten kan tot 24 maanden na afloop van de afrekeningstermijn van de verhuurder bij de Huurcommissie worden ingediend.
Een verhuurder moet binnen zes maanden na het einde van het kalenderjaar de servicekosten hebben afgerekend. Concreet betekend dit dat de servicekosten over 2008 afgerekend moeten zijn voor 1 juli 2009.

De uiterste datum om een verzoek voor een onderzoek bij de Huurcommissie in te dienen is 24 maanden na (in dit geval) 30 juni 2009 is 30 juni 2011. Zie Art. 7:260 BW.

    
   

 
Naar boven