Leveringen en Diensten

Servicekosten worden ook wel ‘bijkomende kosten’ of ‘leveringen en diensten’
genoemd. Deze benamingen staan in de huurovereenkomst.

    
   

 
Naar boven