Verdeelsleutels

Wanneer het verbruik, of aandeel in de servicekosten, niet per woonruimte is te meten, mag de verhuurder de werkelijke kosten via een verdeelsleutel in rekening brengen.
Een veel voorkomende verdeelsleutel is de grootte van de woning in m2.

In de regel is het zo dat partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst reeds afspraken maken met betrekking tot de te hanteren verdeelsleutel voor de toedeling van servicekosten. Zo’n verdeelsleutel heet dan te zijn overeengekomen door partijen.

Ook kan het zijn dat er - jaren achtereen - een verdeelsleutel wordt gehanteerd bij de toerekening van de servicekosten, waartegen huurder nooit bezwaar heeft gemaakt. Zo’n verdeelsleutel mag dan geacht worden te zijn overeengekomen door partijen.   
   

 
Naar boven