Overzicht wet- en regelgeving op het gebied van servicekosten

Artikel 7:217 BW
Artikel 7:237 BW
Artikel 7:240 BW
Artikel 7:259 BW
Artikel 7:260 BW
Artikel 7:261 BW


Besluit Servicekosten
Besluit Kleine Herstellingen


Uitspraak Hoge Raad LJN AT6832 mbt tuinonderhoud
Uitspraak Gerechtshof Arnhem LJN AX0845 mbt tuinonderhoud
Uitspraak Rechtbank Groningen LJN BD2039 mbt de de seizoen-patroonpercentage methode en kosten elektra
Uitspraak Rechtbank Amsterdam LJN BI4066 mbt het vaststellen van stookkosten in het geval individuele bemetering niet langer mogelijk is door voor risico van verhuurder komende omstandigheden.

 

 

    
   

 
Naar boven