Sitemap

Home
Servicekosten
  Algemeen
    All-in huur
    Fondsvorming
    Verdeelsleutels
    Leveringen en Diensten
  Servicecomponenten
    Nutsvoorzieningen algemeen
    Nutsvoorzieningen individueel
    Roerende zaken
    Huisvuil
    Huismeester
    Signaallevering
    Elektronische apparatuur
    Verzekeringen
    (Klein) onderhoud
    Glasbewassing
    Schoonmaak
    Tuinonderhoud
    Onderhoud installaties
    Ontstoppen leidingen en rioleringen
    Schoorsteenvegen en reinigen ventilatiekanalen
    Lampen vervangen
    Ongediertebestrijding
  Afrekening servicekosten
    Tabellen gemiddelde verbruiken gas, water en elektra voor zelfstandige woonruimten
    Tabellen gemiddelde verbruiken gas, water en elektra voor onzelfstandige woonruimten
  Derving servicekosten
    Frictieleegstand
  Administratiekosten
  Belastingen en Heffingen
  Huurcommissie
    Liberalisatiegrenzen
  Wet- en regelgeving
    Artikel 7:217 BW
    Artikel 7:237 BW
    Artikel 7:240 BW
    Artikel 7:259 BW
    Artikel 7:260 BW
    Artikel 7:261 BW
    Besluit Servicekosten
    Besluit Kleine Herstellingen
    Uitspraak Hoge Raad LJN AT6832 mbt tuinonderhoud
    Uitspraak Gerechtshof Arnhem LJN AX0845 mbt tuinonderhoud
    Uitspraak Rechtbank Groningen LJN BD2039 mbt de de seizoen-patroonpercentage methode en kosten elektra
Stookkosten
  Algemeen
  Voorbeelden berekeningen
    Niet-individuele bemetering
    Wel-individuele bemetering
    Graaddagenmethode
  Omrekenfactoren
  Meetsystemen
    Verdampingsmeter
    Warmtemeter
    Radiatormeter
    Gasmeter
Veelgestelde vragen
  Algemene vragen over service- en stookkosten
  Veelgestelde vragen over individuele stookkosten (warmtevoorzieningen)
  Veelgestelde vragen over kosten huismeester
  Veelgestelde vragen over derving servicekosten ivm leegstand
  Veelgestelde vragen over administratiekosten
  Veelgestelde vragen over ongediertebestrijding
Download
In het nieuws
Links
Zoeken
Contact
Disclaimer
Sitemap
   
   

 
Naar boven