Praktijkvoorbeeld verdeling verwarmingskosten

Een complex bestaat uit 71 woningen. Deze woningen zijn voorzien van elektronische radiatormeters. De woningen hebben meters op de radiatoren in de twee slaapkamers, de badkamer, de serre, de woonkamer en een meter op de radiator in de keuken. Totaal 6 radiatormeters per woning.

De verhuurder geeft door aan het kostenverdeelbedrijf dat de totale stookkosten over het afrekenseizoen juli tot en met juni bedragen: Eur 32.750,82.

In dit complex wordt een standaardverdeling toegepast van 35% vaste kosten en 65% variabele kosten.

De door het kostenverdeelbedrijf opgenomen eenheden, bedragen in totaal: 115.397. Over het afrekenseizoen zijn er dus in totaal geregistreerd 115.397 warmte-eenheden.
65% van de totale stookkosten, te weten Eur 21.288,03 moeten worden verdeeld over de opgenomen 115.397 eenheden.  Dit betekent een prijs per eenheid van Eur 0,184476.

De vaste kosten bedragen 35% van Eur 32.750,82 is Eur 11.462,79. De door de verhuurder opgegeven overige vaste kosten bedragen Eur 2.160,28. Dit kan bijvoorbeeld betreffen de afschrijving van de meters. De kosten van het kostenverdeelbedrijf bedragen over dit afrekenseizoen Eur 1.883,10. Het kostenverdeelbedrijf brengt deze kosten in rekening bij de verhuurder, maar verwerkt het gelijktijdig al in de afrekening stookkosten.
De totale vaste kosten te verwerken in deze afrekening bedragen: Eur 11.462,79 plus Eur 2.160,28 plus Eur 1.883,10 is Eur 15.506,17.
Deze vaste kosten worden verdeeld naar rato van het vloeroppervlak per woning. Het totale vloeroppervlak van het gehele gebouw is 502.100. Daarmee komt de prijs mbt de vaste lasten uit op Eur 0,030883 per eenheid vloeroppervlak.

Een bewoner heeft een totaal verbruik van 2890 warmte-eenheden. In dit totaal is al rekening gehouden met correctiefactoren. Het totaal aantal eenheden vloeroppervlak bedraagt 6.950. De totale kosten bedragen:

Over dit totaal mag de verhuurder nog eens 1% administratiekosten berekenen. Het kan zijn dat de verhuurder met het kostenverdeelbedrijf heeft afgesproken deze administratiekosten gelijk te verwerken in de berekening. Andere verhuurders berekenen nog eens 1% administratiekosten apart door aan hun huurders.

Stel nu dat een bewoners er niet het gehele jaar woonachtig is geweest in dit complex, dan wordt het vloeroppervlak aangepast naar rato van de woonduur. Op deze manier is het ook mogelijk dat voor leegstaande woningen een afrekening stookkosten wordt opgemaakt. Deze leegstandskosten mogen niet worden doorbelast aan de bewoners.   
   

 
Naar boven