Verdampingsmeter

Verdampingsmeters worden veel gebruikt in Nederland. Een verdampingsmeter wordt direct op de radiator gemonteerd en meet het warmteverbruik van de radiotor. Deze verdampingsmeters zijn in verschillende soorten op de markt. Op basis van de meetresultaten wordt een warmtekostenverdeling wordt gemaakt en voor iedere bewoner een gebruiksafhankelijke afrekening opgesteld.

De verdampingsmeter bevat een vloeistofbuisje en een schaalverdeling. Door de temperatuur van de radiator verdampt de vloeistof. De hoeveelheid verdampte vloeistof is maatgevend voor het warmteverbruik en dus voor de hoogte van de stookkostenafrekening. Dit principe is al bijna een euuw oud en in nauwkeurigheid en gebruiksvriendelijkheid geheel voorbijgestreefd door de elektronische radiatormeter.

Omdat niet altijd alle radiatoren in het complex of in de woning even groot zijn, zal er vaak een correctie worden toegepast in de individuele berekening. Ook kunnen er verdampingsmeters worden geplaatst met verschillende schaalverdelingen. Welke schaalverdeling gehanteerd wordt hangt af van de warmtecapaciteit van de radiator. Dit betekent dat het verbruik van de verschillende meters kan worden opgeteld tot een totaal verbruik.

Verder kunnen woningen ‘warmtetechnisch’ ongunstig gelegen zijn. Bijvoorbeeld in de hele dag in zon op de bovenste verdieping of op de hoek van een complex. In dergelijke situaties zal een reductie worden toegepast.

Als gevolg van natuurlijke verdamping zakt het vloeistofpeil van de verdampingsmeter, ook wanneer er niet gestookt wordt. Deze verdamping is minimaal en doet zich voor in het gehele complex/gebouw. Deze verdamping heeft daarom nauwelijks invloed op de uiteindelijke hoogte van de stookkostenafrekening.   

Gerelateerde onderwerpen:

Terug naar individuele stookkosten
   
Radiatormeter
Gasmeter
Warmtemeter
   
Voorbeeld niet-individuele bemetering
Voorbeeld individuele bemetering
Voorbeeld graaddagenmethode
   
Stookkosten gemeenschappelijke ruimten

 

   

 
Naar boven