Voorbeeld: berekening op basis van individuele bemetering
(voor een praktijkvoorbeeld zie hier)

Vaste gegevens:
- complex bestaat uit 5 woningen;
- over het afrekenseizoen bedragen de totale leveringskosten gas: Eur 5.000
- over hetzelfde seizoen bedragen de totale kosten netbeheer gas: Eur 2.000
- totale stookkosten bedragen Eur 7.000.

Stel nu dat iedere woning is voorzien van een verdampingsmeter. De opgenomen standen op basis waarvan de afrekening dient te woden opgemaakt zijn als volgt:

Stel dat de vaste kosten worden verdeeld naar rato van het aantal woningen, onafhankelijk van de grootte. De variabele kosten worden doorbelast op basis van de opgenomen meterstanden. Dit geeft onderstaande overzichten:

De totale kosten voor woning1 bedragen: Eur 490 vaste kosten + Eur 1.002 variabele kosten = Eur 1.492. Hierover moet de bewoner 1% administratiekosten betalen (conform beleid Huurcommissie). Totale kosten mbt woning 1: Eur 1.507 oftewel 21,3% van de totale kosten. Zie onderstaand overzicht:

Voorbeeld 2. Berekening in geval van individuele bemetering inclusief bemeterde gemeenschappelijke ruimte.

Deze gemeenschappelijke ruimte is 250m2 groot. De meterstanden van de woningen zijn gelijk als die in bovenstaand voorbeeld. Inclusief de meterstanden van de gemeenschappelijke ruimte geeft dit onderstaand overzicht:

De kosten mbt de gemeenschappelijke ruimte bedraagt aldus Eur 400. Deze kosten worden verdeeld naar rato van het aantal woningen: dus Eur 252 gedeeld door 5 woningen is Eur 50,49 per woning.
De totale kosten mbt woning 1 bedragen: Eur 490 vaste kosten + Eur 947 variabele kosten + Eur 50 (afgerond) kosten mbt gemeenschappelijke ruimte is Eur 1.487. Hiervoor berekent de verhuurder 1% administratiekosten. De totale kosten mbt woning 1 komt daarmee uit op Eur 1.502 of 21,2% van de totale kosten. Zie onderstaand overzicht:

Voorbeeld 3. Zelfde voorbeeld als bovenstaande, dus een berekening in geval van individuele bemetering inclusief bemeterde gemeenschappelijke ruimte. Echter dit keer worden de vaste (de 35% van de werkelijke kosten) verdeeld naar rato van het vloeroppervlak.
De toerekening van de variable kosten blijft gelijk. De vaste kosten worden bepaald conform onderstaand overzicht:

De totale kosten mbt woning 1 bedragen: Eur 360 vaste kosten + Eur 947 variabele kosten + Eur 50 (afgerond) kosten mbt gemeenschappelijke ruimte is Eur 1.357. Hiervoor berekent de verhuurder 1% administratiekosten. De totale kosten mbt woning 1 komt daarmee uit op Eur 1.371 of 19,4% van de totale kosten. Zie onderstaand overzicht:   
   

 
Naar boven