Voorbeeld: berekening op basis van de graaddagenmethode

Vaste gegevens:
- complex bestaat uit 5 woningen;
- over het afrekenseizoen bedragen de totale leveringskosten gas: Eur 5.000
- over hetzelfde seizoen bedragen de totale kosten netbeheer gas: Eur 2.000
- totale stookkosten bedragen Eur 7.000.

Conform het beleid van de Huurcommissie worden de totale kosten verdeeld volgens de 35%/65%-verdeling:
- 35% van totale kosten doorbelasten als vaste kosten: Eur 2.450
- 65% van totale kosten doorbelasten als variabele kosten: Eur 4.550

De vaste kosten worden in dit voorbeeld verdeeld naar rato van het aantal woningen, onafhankelijk van de grootte. De variabele kosten worden doorbelast naar rato van het aantal m2 vloeropperlvlak van de woonruimten.

Stel dat er 2 woningen van 50m2 zijn, 2 woningen van 70m2 en dat er 1 woning van 100m2 is, dan geeft dat onderstaand overzicht:

De totale kosten voor woning1 bedragen: Eur 490 vaste kosten + Eur 669 variabele kosten = Eur 1.159. Hierover moet de bewoner 2% administratiekosten betalen (conform beleid Huurcommissie). Totale kosten mbt woning 1: Eur 1.182 oftewel 16,6% van de totale kosten. Zie onderstaand overzicht:

Stel nu echter dat de eerste woning van huurder is veranderd per 1 augustus. Er moet dus een afrekening stookkosten worden gemaakt over de periode 1 januari tot en met 31 juli en er moet een afrekening worden gemaakt over de periode 1 augustus tot en met december. Er zijn per de verhuisdatum geen meterstanden opgenomen.
Dit betekent dat de totale kosten mbt woning 1 (Eur 1.159) moeten worden verdeeld met behulp van de graaddagenmethode. Stel het betreft hier een complex in Amsterdam en het betreft een afrekening over het kalenderjaar 2008, dan is de volgende tabel van toepassing:

Toegerekend kan worden aan de periode januari tot en met juli: 56,7% van Eur 1.159 = Eur 657 (exclusief administratiekosten).
Mbt de periode augustus tot en met december resteert 43,3% van Eur 1.159 = Eur 502 (exclusief administratiekosten).   
   

 
Naar boven